Informació general

Menú - FP:

Nota.- Para visualizar esta página en castellano debes entrar con el navegador Chrome y te traducirá directamente al castellano. O también puedes utilizar nuestro traductor de google que está en la barra lateral de este Blog.


Curs 2023-24

Orientacions sobre el procediment de FP

Oferta CICLES sostinguts amb fons públics - Curs 23-24 (Primers cursos)

Proposta de NOUS CICLES per al curs 23-24 

Criteris de prioritat per a l'admissió del curs 2023-24

Cursos d'Especialització

Oferta Cursos d'Especialització curs 23-24

  Titulació requerida per a l'accés a un curs d'EspecialitzacióCursos de Grau MITJÀCursos de Grau SUPERIOR

  EL requisit acadèmic haurà d'enviar-se al correu: admissiofp@gva.es fins al 4 de juliol

Cicles grau Bàsic (2a oportunitat), dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil 2023-24

 • Oferta de cicles per al curs 23-24:  GB2

Oferta de Programes formatius de Qualificació Bàsica:

  • Relació de centres públics, descarregue ací
  • Relació d'entitats, pròximament

   

Normativa relacionada

  • Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. Modificada per Ordre 17/2022, de 25 de març.

  • Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 36/2020

  • Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la CV

  • Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana. Deroga a Ordre de 27 de juny de 2008.

  • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la secretaria autonòmica d'educació i formació professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països.

   

Normativa addicional

  • Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV
  • Resolució de 23 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adapten els annexos del procediment d'admissió als cicles de Formació Professional Bàsica. Correcció d'errades
  • Resolució de 15 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la CV
  • Resolució de 5 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publiquen els annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica.
  • Resolució de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV
  • Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV