ADMISSIÓ FP VALÈNCIA CAPITAL PER AL CURS 2019-2020
    Tingues els teus ulls ben oberts, comença el procés d'escolarització d'Infantil-Primària / Secundària-Batxillerat i Formació Professional, per al curs 19-20.
Nota.- Para visualizar esta página en castellano debes entrar con el navegador Chrome y te la traducirá directamente al castellano. O también puedes utilizar nuestro traductor de google que está en la barra lateral de este Blog.
  I ara què toca fer?

+ Formació Professional Bàsica:

* Presentació de reclamacions a les llistes provisionals segons el que s’indica en l’apartat huité d’aquesta resolució: del 13 fins al 17 de juny.

* Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admés: el 26 de juny. Els participants en el procés d’admissió podran consultar el resultat d’aquest de forma telemàtica mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte, disponible en l’adreça http:// www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado aquest dia, una vegada resolta l’adjudicació de places vacants.

* Presentació d’al·legacions de forma telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte, disponible en l’adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado: des del 26 fins al 28 de juny

* Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 3 de juliol. Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que la persona interessada indique en la sol·licitud. Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar reclamació/recurs d’alçada davant la direcció territorial corresponent, en el termini d’un mes, segons el que s’indica en l’apartat huité d’aquesta resolució.

 * Termini de formalització de la matrícula per a l’alumnat admés en el procés ordinari: del 28 de juny al 4 de juliol.

+ Formació Professional Grau Mitjà i Superior:

* Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior de la Formació Professional del Sistema Educatiu: 
a) Sol·licitants que, al juny, reunisquen els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, presentaran la certificació corresponent del 20 al 28 de juny
b) Resta de sol·licitants, presentaran la certificació corresponent fins al 5 de juliol

* Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos en els centres: 9 de juliol. Els participants en el procés d’admissió podran consultar el resultat d’aquest de forma telemàtica mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte, disponible en l’adreça http:// www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado aquest dia, una vegada resolta l’adjudicació de places vacants. Les dades per a accedir-hi seran els rebuts en el correu electrònic esmentat en el punt 1.4 d’aquest annex.

* Presentació de reclamacions a les llistes provisionals segons el que s’indica en l’apartat huité d’aquesta resolució: des del 9 fins a l’11 de juliol. 

* Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admés: el 16 de juliol. Els participants en el procés d’admissió podran consultar el resultat d’aquest de forma telemàtica mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte, disponible en l’adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado aquest dia, una vegada resolta l’adjudicació de places vacants. Les dades per a accedir-hi seran els rebuts en el correu electrònic esmentat en el punt 1.4. d’aquest annex. 

* Presentació d’al·legacions de forma telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte disponible en l’adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado: del 16 al 18 de juliol. 

*  Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 26 de juliol. Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que la persona interessada indique en la sol·licitud. Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar reclamació/recurs d’alçada davant la direcció territorial corresponent en el termini d’un mes, segons el que s’indica en l’apartat huité d’aquesta resolució. 

* Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés en el procés d’admissió: del 17 al 30 de juliol.