Educació de Persones Adultes


Mapa d'FPA a València capital


OFERTA FORMATIVA

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

OFERTA FORMATIVA

Els centres de formació de persones adultes ofereixen una sèrie de possibilitats educatives per a persones majors de 18 anys. La durada de cada curs depén de la preparació prèvia de cada persona i del temps disponible, i pot durar un o més anys acadèmics. 

Aquests cursos s'integren dins els diferents programes formatius de la Llei 1/95:

PROGRAMA a)

 • Programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica.
 • Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

PROGRAMA b)

 • Cursos de preparació per a la prova perquè les persones majors de 18 i de 20 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària i el títol de Batxiller, respectivament.
 • Cursos de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de la Formació Professional Específica,cursos preparatoris per a l'accés a la Formació Professional i cursos per a la prova per a l'obtenció directa del títol de Tècnic.

PROGRAMA c)

 • Cursos per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot el que es relaciona amb la llengua i la cultura.
 • Cursos per a la preparació de les proves d'avaluació i acreditació de coneixements i ús del valencià.

PROGRAMA d)

 • Cursos de preparació de l'ingrés a la universitat de les persones majors de 25 i 45 anys per mitjà de la superació d'una prova específica.

PROGRAMA e)

 • Cursos per a persones estrangeres orientats al coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • Cursos de llengua i cultura per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.
 • Cursos que tenen com a finalitat l'aprenentatge de la competència comunicativa en llengües estrangeres.
 • Cursos per a l'adquisició de les competències digitals.
 • Cursos que promoguen el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats, la superació de qualsevol classe de discriminacions i la participació sociocultural i laboral.
 • Cursos que promouen la formació mediambiental.

PROGRAMA g)

 • Cursos per a la preparació de les competències clau de nivell 2 de certificat de professionalitat del SERVEF.

PROGRAMA j)

 • Cursos que orienten i preparen per a viure el temps d'oci d'una forma creativa.

 

Oferta de programes formatius de l'FPA valenciana.


Has considerat reprendre els teus estudis? Somies amb obtindre un títol oficial? Vols millorar professionalment? O simplement busques satisfer la teua curiositat?

La Formació de Persones Adultes és la resposta que estaves esperant. Una xarxa de centres arreu de tot el territori valencià, on podràs formar-te en un ambient inclusiu i motivador.

No deixes que res et detinga. La Formació de Persones Adultes és ací per a tu. Descobreix el poder de continuar aprenent!

Ara és el teu moment.